Nhà đầu tư - Đội ngũ

Quản lý & Điều hành

Lam Tran

Lam Tran

Đồng sáng lập, CEO

Aymeric Matencio

Đồng sáng lập, CFO

Chris

Christian Geissendoerfer

Van Anh

Van Anh

Angie

Angie Nguyen

Adrian

Adrian Tan

Nhà đầu tư - Thông tin công ty

Viisa

Vietnam Innovative Startup Accelerator (VIISA) là tổ chức dẫn đầu trong hợp tác với các tập đoàn hàng đầu. VIISA sẽ đầu tư 8 triệu USD nhằm xây dựng các công ty startup toàn cầu tại Việt Nam.

Trang chủ đầu tư

Thị trường tập trung vào Châu Á - Thái Bình Dương

Ngành Công Nghiệp

Công nghiệp F&B
(khách sạn, Nhà hàng, Cafe được biết là HORECA)

Sự tăng trưởng

Doanh thu hàng năm dự kiến đạt 50 triệu $
trong 36 tháng

Sự mở rộng

Làm việc với các thương hiệu toàn thế giới
theo phía cung và cầu

Sự đa dạng hóa

Các nguồn thu nhập khác đến từ HORECA

Tài trợ mới nhất

ngày 15 tháng 6 năm 2016

Định giá cuối cùng

1,000,000$

Tìm kiếm 250,000 $ cho 20% vốn chủ sở hữu

Không nhận cổ phiếu ưu đãi hoặc quyền ưu tiên thanh toán

Thỏa thuận chỉ được tiến hành tại Singapore với chủ tịch của chúng tôi: Christian Geissendoerfer

Để biết thêm chi tiết , hãy liên lạc chris@wisepass.co.