WisePass Media Kit

WisePass là gói thành viên cho phép bạn nhận 1 chai rượu miễn phí mỗi tối chỉ với 6,000,000VND mỗi tháng.


Tải Media Kit 2017 của WisePass