Hợp tác với WisePass

Chúng tôi luôn tìm kiếm những địa điểm tuyệt vời mà cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất. Chúng tôi làm việc với nhà hàng, quán bar thời thượng, những quán rượu tuyệt hảo và chúng tôi cũng hợp tác với những nhà phân phối toàn cầu để đem đến những giá trị tốt nhất cho thành viên của chúng tôi.

các địa điểm

Traffic và sales

Các thành viên của WisePass chi trả trung bình 845,000VND và sử dụng 9 lần trong một tháng.

Cải thiện dịch vụ của bạn

WisePass đã áp dụng hệ thống đánh giá để các thành viên có thể cung cấp phản hồi trực tiếp đến địa điểm.

Thổng kê thị trường

WisePass đã thiết kế một bản báo cáo thị trường cho phép địa điểm thấy được thị phần của họ.

Miễn phí

WisePass tài trợ những chai rượu cho địa điểm. Hoàn toàn không có chi phí kèm theo giữa WisePass và địa điểm.

Repeat business

Sự lặp lại

Những thành viên của WisePass đa số đi theo nhóm và chi trả nhất định trong suốt năm.

Sự kiện

WisePass đẩy mạnh quảng cáo địa điểm bằng các buổi tiệc và mời những thành viên với những chương trình ưu đãi đặc biệt.

Thống kê số liệu của

127

Địa điểm

37

Loại rượu

380

Các thành viên

12763

Lần sử dụng

845,000vnd

Hóa đơn trung bình