Trending Drinking Spots
February 2019
Envy Club
74 - 76 Nam Ky Khoi Nghia, District 1
#1
Blanchy's Tash
95 Hai Ba Trung, District 1
#2
Layla Eatery & Bar
Second Floor, 63 Đông Du, District 1
#3
No Vacancy
16 Thu Khoa Huan Str, Ben Thanh Ward, Dist. 1 Thành phố Hồ Chí Minh
#4
ALLEY50
49 Mac Thi Buoi, District 1, Ho Chi Minh
#5
Liquid Sky Bar
Floor 23, 8-15 Ton Duc Thang Street, District 1
#6
Air 360 Sky Lounge
Rooftop Ben Thanh Tower, 136 - 138 Le Thi Hong Gam, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh
#7
Corked Tales
M Floor, CJ Building, 6 Le Thanh Ton, District 1, Ho Chi Minh
#8
Bibulous Bar
40 A Trần Cao Vân, Dist.3, HCMC
#9
Namo Tuscan Grill
146-148 Pasteur, District 1, Ho Chi Minh
#10
RockStore Hanoi
61 Ma May, Hoan Kiem
#1
Cousins Tran Quoc Toan
19 ngõ Đoàn Nhữ Hài
#2
The T-art
46B Bát Đàn
#3