Giá

Nhận ngay WisePass Membership của bạn! Chúng tôi tạo ra những ưu đãi này chỉ dành cho bạn!

Loại nào dành cho bạn đây?

6,000,000 Theo tháng
Ưu đãi tốt
 • Thời hạn 1 tháng
 • 1 chai/tối
 • 10+ loại rượu
 • 20+ địa điểm
16,500,000 Theo quý
- 1.5 triệu VND
 • Thời hạn 3 tháng
 • 1 chai/tối
 • 10+ loại rượu
 • 20+ địa điểm
32,000,000 Theo kỳ
- 4 triệu VNĐ
 • Thời hạn 6 tháng
 • 1 chai/tối
 • 10+ loại rượu
 • 20+ địa điểm