Wisepass x Timo MasterCard Exclusive Campaign

Discover an exclusive campaign of WisePass and Timo Mastercard.

What is Timo?

Timo is a new kind of bank that doesn’t charge you fees, so you can focus on other things in life. This means you can withdraw at 15,700 ATMs and transfer to anyone in Vietnam all fee free while enjoying interest on your deposits.

Timo là một hình thức ngân hàng mới không thu phí, vì vậy bạn có thể tập trung vào những thứ khác trong cuộc sống. Điều này có nghĩa là bạn có thể rút tiền tại 15.700 máy ATM và chuyển tiền cho bất cứ ai ở Việt Nam miễn phí khi được hưởng lãi suất tiền gửi của bạn.

Let's discover what Timo is

Hãy cùng tìm hiểu Timo là gì


WisePass x Timo Campaign and how to get it.

This time we are proud of collaborating with Timo to bring the best lifestyle experience exclusively for the customers having Timo MasterCard.
Timo's customers will have a chance to enjoy WisePass Membership for free in 2 weeks.

WisePass hân hạnh được hợp tác với Timo để mang đến trải nghiệm tốt nhất chỉ dành riêng chi khách hàng sử dụng thẻ Timo MasterCard.
Khách hàng của Timo sẽ có cơ hội sử dụng WisePass Membership miễn phí trong 2 tuần

When you apply Timo Master Card at Timo Bank, you'll receive a promotion code for a 2 week free trial membership. How to use ?

Khi bạn đăng ký thẻ tín dụng tại Ngân hàng số Timo, bạn sẽ được nhận một mã khuyến mãi để sự dụng miễn phí dịch vụ của WisePass trong 2 tuần, Làm thế nào để sử dụng?

Step 1: Download the app
Bước 1: Tải ứng dụng tại

badge appstore wisepass
badge googleplay wisepass
Enjoy your
WisePass membership