WisePass guideline: How to apply promo code

Let's discover how to get the promo code

What is WisePass?

WisePass is a mobile app allowing the members to redeem either a lunch, a dinner or a bottle of liquor, everyday, in more than 70 venues in HCMC, Hanoi and soon in Bangkok.

WisePass là ứng dụng điện thoại cho phép các thành viên nhận một phần ăn trưa hoặc một phăn tối hay một chai rượu mỗi ngày tại hơn 70 địa điểm ở TPHCM, Hà Nội và sắp tới tại Bangkok

Guideline: How to apply promo code
Hướng dẫn sử dụng mã khuyến mãi

Step 1: Download the app
Bước 1: Tải ứng dụng tại

badge appstore wisepass
badge googleplay wisepass

Step 2: Sign up
Bước 2: Đăng ký


Step 3: Check your email to get magic code
Buớc 3: Kiểm tra email để nhận magic code


Step 4: Tap on home button
Bước 4: Chạm vào nút home


Step 5: Apply promo code you received
Bước 5: Nhập mã khuyến mãi nhận được


Step 6: Enter your credit/ debit card
Bước 6: Nhập thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ


Step 7: Payment successfully! Enjoy your WisePass membership
Bước 7: Đăng ký thành công! Tận hưởng dịch vụ của WisePass


Enjoy your
WisePass membership